1_DSC_0157
2_DSC_0174
3_DSC_0167
4_DSC_0177
5_DSC_0222
6_DSC_0228
7_DSC_0211

Residential

Date June 2018
Location Kai Tak
Case One Kai Tak
Interval2 Rooms
Area563sq.ft